Drie pijlers


Een Kanjerschool; sterk door ervaring, identiteit en sfeer

Ervaring
De Binnendijk heeft zich inmiddels bewezen als een school waar goed onderwijs wordt gegeven. Een ervaren team van leerkrachten en teamleden met een specialisme zorgen voor goede doorgaande lijnen. Door onze lange ervaring is onze basis stevig en kunnen we nieuwe ontwikkelingen goed inpassen en willen we te allen tijden groeien in ons onderwijs. Onze leerlingen halen resultaten waar zij en wij trots op kunnen zijn.

Identiteit
Geloof in onderwijs….De Binnendijk is een Oecumenische basisschool. Oecumenisch wil zeggen dat er gewerkt wordt vanuit de christelijke traditie, maar dat de school wel voor alle kinderen open staat, ongeacht hun religieuze achtergrond of niet-religieuze achtergrond. Leerkrachten brengen leerlingen in aanraking met aspecten die te maken hebben met de christelijke traditie en de levenshouding die daaruit voortvloeit. Het kind met zijn of haar persoonlijke beleving staat centraal. Wat de kinderen uiteindelijk met de opgedane (geloofs) ervaringen doen, is uiteindelijk aan de kinderen zelf. Dat wat ze meekrijgen is een verrijking voor hun ontwikkeling.
id kaart

Sfeer
De kinderen op de Binnendijk, hun ouders en de leerkrachten gaan op een respectvolle wijze met elkaar om. Dat zien wij van binnenuit en krijgen we ook regelmatig terug van externen die binnen of buiten onze school met onze leerlingen werken. Door de inzet van de Kanjertraining (waardoor wij ons een Kanjerschool mogen noemen) ontwikkelen de kinderen vertrouwen in zichzelf en in de ander. Die goede sfeer zien we ook terug in wijze waarop wij feestelijkheden vieren. Je kunt hier denken aan een mooie sint-, Kerst- en Paasviering; een Binnendijkfeest; het jaarlijks culturele project, de KIK viering (Kind in de Kerk) en het maandelijkse Binnendijktheater, waarbij de leerlingen voor en met elkaar optreden. Een goede sfeer zorgt voor een klimaat waarin geleerd kan worden, in de breedste zin van het woord.