GROEP 3/4


Groep 3/4: De 28 leerlingen van deze enthousiaste groep krijgen les van juf Ester en juf Jasmine. Op dinsdag en donderdag is er ook een stagiaire in de groep. De groep 3’ers leren lezen en rekenen en krijgen dagelijks nog tijd om ‘te spelen’. Groep 4 rekent dagelijks via een tablet en na de kerstvakantie starten zij ook met begrijpend lezen, namelijk met de methode Nieuwsbegrip, waarbij een actueel nieuwsbericht gebruikt wordt als tekst. Veel vakken, zoals Engels en wereldoriëntatie, doen ze als groep in zijn geheel.
groep3/4