leerlingraad


Sinds drie jaar is er op de Binnendijk een leerlingenraad actief. Op deze wijze hebben de leerlingen inspraak in bepaalde schoolzaken. Ook beluisteren we ze wat er speelt n de groepen. Regelmatig komen de leden met ideeën om schoolbreed in te zetten. Zo is er vorig jaar een pyjama dag georganiseerd en is er de wekelijkse tostie dag ingevoerd vanaf groep 4.
Vanuit de groepen 5 t/m 8 hebben twee leerlingen zitting in deze raad. Bij de start van het schooljaar worden deze twee na een promotieperiode gekozen door de klasgenoten. Iedere periode komen zij minimaal één keer bij elkaar onder leiding van een leerkracht.
De leerlingen van de raad bespreken alvorens ze bij elkaar komen, eerst een aantal punten die leven in de eigen groepen. Bijvoorbeeld de sfeer of het omgaan met het buitenmateriaal. Of de werkhouding op de gang. Tijdens de vergadering van de leerlingenraad delen de leden allerlei adviezen.
Een tweede onderdeel van de leerlingenraad is het bepalen en promoten van het spaardoel. Per jaar sparen alle leerlingen voor drie gekozen doelen. Dit schooljaar is dat bijvoorbeeld het Wereld Natuur fonds en de Worlds Servants. De leerlingenraad kiest een spaardoel en promoot dit in ieder klas.
Een derde belangrijk onderdeel is het uitkiezen van nieuw buitenspeelmateriaal. Jaarlijks mag de raad voor een bedrag buitenspeelgoed kiezen. Zij maken een keuze en gaan de groepen langs om het te presenteren.
Dit schooljaar zitten de volgende leerlingen in de raad:
Nog een toevoeging, ook de leerlingraad is bekend:
Groep 5: Eleanor en Zosia
Groep 6: Hamish en Pem
Groep 7: Beau en Tamzin
Groep 8: Fiene en Faye
Nogmaals alvast bedankt hiervoor!