Oudervereniging


De Oudervereniging wil een belangrijke rol spelen in de communicatie tussen ouders en de school. Ook wil zij de betrokkenheid vergroten van de ouders bij de school van hun kinderen. In de statuten is dit als volgt verwoord: “Met de instelling van de Oudervereniging wordt beoogd de relatie tussen de ouders, de Medezeggenschapsraad, het bevoegd gezag en de school te bevorderen en wel op zodanige wijze, dat de werkzaamheden van de Oudervereniging aan het optimaal functioneren van de school in het algemeen en het onderwijs in het bijzonder, bijdragen.”
Om deze doelstellingen te verwezenlijken zal de Oudervereniging elke schooljaar een thema avond organiseren. Zij zal zich regelmatig in de Nieuwsbrief en op de website van de school presenteren. De leden van het Dagelijks Bestuur (DB) staan open voor contact met ouders,voor vragen, suggesties e.d. De Oudervereniging vraagt jaarlijks een vrijwillige bijdrage van ouders. Deze gelden worden ingezet voor het vieren feesten, zoals Sinterklaas en Kerst; voor de schoolreisjes en excursies. De Oudervereniging helpt ook fanatiek mee bij het organiseren en uitvoeren van bovengenoemde activiteiten. In het jaardeel van de Schoolgids vindt u de namen van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Oudervereniging. via Social Schools kunnen ouders de DB een bericht sturen.