Plusonderwijs


Op de Binnendijk kijken wij naar de onderwijsbehoeftes van een leerling. Wanneer een leerling meer aan kan, meer uitdaging nodig heeft, passen we de basisstof aan. De leerling maakt iets minder van de basisstof en heeft daardoor tijd over voor verdiepingsmateriaal. We gebruiken hiervoor de Pittige Plustorens. Onze plusonderwijs coördinator begeleidt het werken van deze plussers. Het gaat hierin niet zozeer om het eindproduct, als wel om het proces er naar toe. Plannen, samenwerken, oplossingen bedenken en uitproberen, overleggen, uitvoeren en……successen ervaren! Vaak eindigt een Pittige Plusopdracht met een presentatie aan de klasgenoten.