Schoolgids / Jaarkalender


De schoolgids bevat inhoudelijke informatie over het onderwijs op De Binnendijk.
Er is een bewaardeel. Hierin is informatie opgenomen voor de schooljaren van 2018-2022.
Jaarlijks ontvangt u het jaardeel van de schoolgids. Hierin is alle informatie opgenomen voor het betreffende schooljaar. Hierin zijn ook de vakanties en andere vrije dagen opgenomen. Jaarlijks maakt de school een verslag over het afgelopen jaar.
De drie documenten zijn hieronder als pdf-bestand te downloaden.

Tevens beschikt de Binnendijk over een uitgebreid pestprotocol.
Deze is middels onderstaande link in te zien.