Schooltijden


Het 5-gelijke-dagenmodel
Sinds 2014 heeft de Binnendijk een 5-gelijke-dagenmodel. Bij dit schooltijdenmodel blijven alle leerlingen dagelijks op school eten, in het eigen lokaal met een leerkracht. De leerkrachten verzorgen de opvang en er dus geen extra hulp van buitenaf nodig, in de vorm van hulpouders of een professionele overblijforganisatie. Er zijn ook geen extra kosten aan verbonden. Dit schooltijdenmodel brengt rust en regelmaat wat het onderwijsproces ten goede komt. De rust komt vooral door het gelijkblijvend pedagogisch klimaat, doordat leerkrachten de begeleiding tijdens de lunch en het buitenspelen doen.

De schooltijden zullen voor groep 1 t/m 8 als volgt zijn:
Van maandag t/m vrijdag: 8.30 – 14.00 uur.