Visie


Het onderwijs op de Binnendijk is gebaseerd op de drie kernwaarden:
 

plezier, betrokkenheid en groei.

Plezier: goed zijn voor jezelf en de ander en samen mogen leren. Samen zorgen voor een fijne en veilige sfeer in de school voor leerlingen, leerkrachten en ouders.

Betrokkenheid: de leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Ze worden gezien door hun leerkrachten en klasgenoten. De oecumenische identiteit heeft een verbindende taak in de school.

Groei: leren en ontwikkelen binnen bekende kaders en door de inzet van moderne middelen. Doen en beleven stimuleert de groei.