Visie en missie


Kinderen willen leren……daar gaan wij in beginsel van uit. Dat zien wij in de dagelijkse praktijk van onze school. Als kinderen verwonderd zijn, nieuwsgierig zijn, dan zijn ze intrinsiek gemotiveerd om verder te kijken, om dingen te leren door allerlei activiteiten. Het is onze taak om de leerlingen keer op keer nieuwsgierig te maken,uit te dagen, steeds iets nieuws aan te reiken dat nog iets buiten hun kunnen ligt en ze daarin te begeleiden om hen dat eigen te maken. Dan zijn onze kinderen tot grootse dingen in staat. En…zijn ze trots op hun behaalde resultaten. Dat is de missie van ons onderwijs.

Wij geloven:

  • dat we kinderen iets te bieden hebben op weg naar hun volwassenheid;
  • in de brede ontwikkeling van kinderen;
  • dat het verwerven van kennis en vaardigheden geen doel op zich is, maar dat het is bedoeld om leerlingen te helpen zich te oriënteren in de wereld en te stimuleren erin te (willen) handelen;
  • dat kinderen op hun eigen manier moeten ervaren en leren dat zij van betekenis kunnen zijn op hun eigen niveau.

Ten slotte willen wij benadrukken dat onze leerkrachten bevlogen professionals zijn, die zich betrokken voelen bij hun werk en geloven dat hun werk leidt tot zichtbaar resultaat.